Elektrisch rijden

In augustus zijn wij begonnen met automaat rijles geven in een Ford Mustang Mach E, een volledig elektrische auto. Door zijn iets hogere instap heb je tijdens het rijden een prachtig uitzicht. Leerlingen vinden het een fijne lesauto. Landelijk krijgt de lesauto alle aandacht, omdat we de eerste rijschool zijn met deze elektrische lesauto in Nederland.

Lessen in zowel een schakelauto als een automaat
Er is een grote groep leerlingen die in de automaat begint met lessen. Een leerling leert alle basishandelingen in hoog tempo. Wanneer ze twee derde van hun lessen hebben gehad, stappen ze over naar een schakel lesauto en doen daar het examen in. Het voordeel hiervan is dat een leerling minder lessen nodig heeft en sneller resultaat ziet.

Theorieles vanaf 16 juni

Na een half jaar mogen we eindelijk weer theorieles geven! Woensdag 16 juni om 18.30 uur theorie voor bromfiets en 19.30 uur auto. Laat even weten via de app of je komt. Bij 10 personen is het vol. Bij veel animo doen we een extra groep om 20.30 uur.

Corona maatregelen
Let op, bij heen en weer lopen is het dragen van een mondkapje verplicht. Als je op je plek zit dan mag het af.

Weer rijles vanaf 3 maart

Vanaf as woensdag 3 maart geven we naast motor en bromfiets ook weer autorijles! Helaas moet de theorieles nog even wachten. Zodra het geven van theorieles weer mogelijk is laten wij dit zo snel mogelijk via website weten.

De datums voor spoedcursussen theorie dit jaar zijn ook bekend. Mits het allemaal door mag gaan, kun je hier vinden wanneer deze worden gegeven. Meld je op tijd aan om zeker te zijn van een plek!

Geen rijles ivm nieuwe regels

Hallo allemaal
Helaas kwam premier Rutte met slecht nieuws vanavond; de contactberoepen moeten sluiten.

Dit betekent dat vanaf morgen 15-12 er geen rijlessen, cursussen of examens gegeven mogen worden.
Met pijn in ons hart hebben wij nu weer besloten om PER DIRECT onze rijlessen te stoppen. Jullie en onze gezondheid komen nu op de 1e plaats. Het ministerie blijft hameren dat we echt 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en je snapt dat dit in een auto niet gaat lukken.
Natuurlijk houden wij alle informatie goed in de gaten en zullen wanneer het VEILIG kan onze lessen weer hervatten.

Team Frank Massop

Geen theorieles 18 november

In verband met een hoog aantal besmettingen in Winterswijk is er geen theorieles op woensdag 18 november. Wij willen geen risico nemen. Hou de website in de gaten voor meer informatie over theorielessen de aankomende weken.

Stay safe!

Geen theorieles op 4 en 11 november

In verband met de nieuwe coronamaatregelen is er geen theorieles op woensdag 4 en 11 november. Voor meer informatie over de woensdagen erop, houdt de website in de gaten.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens en Code 95

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets 

Alle uitslagen van theorie-examens voor auto, bromfiets en het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor, waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven in ieder geval geldig tot 1 december 2020.

Geldigheid (deel)examens, certificaten en passen professionals 

Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020. 

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars en de handhavende instanties.

Code 95 beroepschauffeurs

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kunnen sommige beroepschauffeurs nu geen nascholing volgen. Hierdoor kan het voorkomen dat het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) verloopt, buiten de schuld van de chauffeurs om. Hieronder leest u hoe de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland omgaat met handhaving op de geldigheid van code 95.

Gevolgen voor verlenging code 95

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.

Gevolgen voor basiskwalificatie code 95

Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding  zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.

Europa

De bovenstaande aanpak geldt voor handhaving door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland tijdens de coronamaatregelen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport stemt af met andere landen binnen de Europese Unie.

Corona maatregelen

Beste leerling,

In verband met het coronavirus gaan onze theorielessen in maart niet door, begin april gaan we dit weer bekijken.

Onze rijlessen gaan gedeeltelijk door. Hoor je niets dan gaan voor jou de lessen door.

Ben je ziek, dan verzoeken we je thuis te blijven en contact op te nemen met je instructeur.

Na iedere les worden de contactvlakken in de auto schoongemaakt met desinfecterende doekjes, waarmee je ook je handen kunt reinigen.

Heb je vragen, neem contact op met je eigen instructeur!

Bedankt voor het begrip,
Frank Massop